Povratak

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ŠEFA STRUKE U KLUBU

Plivački klub JUG iz Dubrovnika, Put Republike 11, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos
za radno mjesto Šefa struke

UVJETI:
1. Visoka stručna sprema (profesor kineziologije), ili završena trenerska škola

2. Radno iskustvo – pet godina rada u obuci i treniranju plivača.

Traženo radno iskustvo nije uvjet ako je kandidat postigao zapažene uspjehe u plivačkom sportu.

Probni rok je jedna godina dana.

PRIJAVI SE PRILAŽE:
* ovjerena preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi

* ovjerena preslika dokaza o radnom iskustvu ili postignutim zapaženim uspjesima u plivačkom sportu

* životopis

* reference

* dokaze o posjedovanju drugih sposobnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku) uslijed kojih se ostvaruje prednost.

Prednost ostvaruju osobe koje imaju:

* Organizacijske sposobnosti

* Vještinu vođenja (upravljanja) i oplemenjivanja programa kluba bogate povijesti i tradicije

* Sposobnosti izgradnje i održavanja visokih rezultata programa

* Sposobnost jasno predstaviti viziju za uspješno ostvarenje visokih rezultata programa

* Sposobnost prenijeti znanja

* Sposobnost privući i zadržati djecu plivanju

* Kreativni i inovativni pristup

* Aktivno znanje jednog svjetskog jezika i poznavanje još jednog svjetskog jezika

* Osposobljenost za rad na osobnom računalu (Word, Excel)

* Vještinu komunikacije

* Težnju stalnom stručnom usavršavanju.

Posao Šefa struke obuhvaća za sve dobne uzraste (od škole plivanja do seniora) izradu godišnjih i višegodišnjih programa rada i rezultata Kluba u olimpijskom ciklusu (4 godine), organizaciju i provođenje testiranja i tradicionalni posao trenera najmanje jedne kategorije unutar raspoloživih termina, kao i odgovornost za: ispunjenje programa i zadaća Kluba, uspješan rad struke (svih trenera Kluba), planiranje i razvoj Kluba u športskom dijelu, osiguranja usklađenosti programa Kluba sa zahtjevima Hrvatskog plivačkog saveza, te mentorstvo u razvoju trenera u Klubu sa stavljanjem na raspolaganje trenerima stručnosti i znanja, uz redovito podnošenje izvješća Upravi Kluba.

Prijava se dostavlja u roku od 30 dana od objave ovog natječaja na adresu Kluba s naznakom „prijava za natječaj – ne otvarati“.
Na temelju pristiglih prijava Klub može pozvati kandidate na razgovor na kojem će kandidati predstaviti sebe, svoj program i sposobnosti.

O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u pisanom obliku na adresu navedenu u životopisu.

Klub zadržava pravo nakon provedenog postupka ne odabrati niti jednog kandidata odnosno poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Informacije se mogu dobiti u tajništvu Kluba ili putem telefona broj 020/357-022 svaki radni dan od 9 do 12 sati.