Povratak

Natječaj

Dubrovnik, 7 siječnja 2016.

Na temelju odluke Izvršnog odbora, plivački klub Jug Dubrovnik raspisuje:

natječaj

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 4 godine s pravom produženja, za radno mjesto:

– glavni trener, 1 izvršitelj

Uvjeti:

– VSS kineziološkog smjera
– dosadašnji rad u športu, najmanje 3 godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– preslik diplome kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja i struke određene u uvjetima natječaja
– životopis

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti prilažu se u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa zatražit će se predočenje izvornika.

Uvjete o zdravstvenoj sposobnosti za navedeno radno mjesto izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: PK JUG Dubrovnik, Vukovarska 11, 20000 Dubrovnik, s naznakom “za natječaj”.

Opis poslova radnog mjesta, kao i podaci o plaći dostupni su u tajništvu kluba.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PK JUG