Povratak

Završena obuka neplivača na bazenu u Gružu (2. srpnja, 2012.)

U organizaciji Plivačkog kluba Jug na bazenu u Gružu završila je prva smjena obuke neplivača. Dubrovnik je tako dobio 46 malih – plivača. Bravo i za trenere u klubu: Slavicu Božić, Madu Popović, Điva Bana, Joška Turka, Ivana Bilića i Marka Limova.

Obuku neplivača s uspjehom su položili: Karlo Marinović, Josip Knez, Ivan Gvozdenica, Antonio Kristić, Toma Maršić, Zvonimir Radovčić, Luka Čorak, Lukša Krstulović, Marin Hozić, Katarina Grmoljez, Miho Prizmić, Mate Pezo, Roko Zvono, Mario Mozara, Luka Vukas,

Matej Vezilić, Luka Njavro, Luka Mišković, Alen Šehidić, Ilma Šarotić, Mihael Miloslavić, Tino Savinović, Lina Svetac, Ante Jerković, Roberto Selmanović, Luka Obradović, Matea Vidojević, Antonio Galić, Luka Galić, Antonio Hezonja, Marko Mikelj, Faris Ćesić, Paola Matić,

Luka Radić, Božo Lučić, Karlo Vujasinović, Iva Soko, Mario Soko, Tomislav Sjekavica, Marko Čičković, David Rajčević, Lucija Miljas, Leo Pivić, Laura Babić, Bartol Babić i Dora Kulišić.