Povratak

Plivačko učilište HPS- poziv

HPS je objavio poziv na upise u plivačko učilište za osposobljavanje trenera. Poziv prenosimo u cijelosti:

Nakon uspješno odrađenih prvih grupa polaznika Plivačkog učilišta, spremni smo za sljedeću
generaciju polaznika. Hrvatski plivački savez i Ustanova za obrazovanje odraslih u sportu
Plivačko učilište poziva zainteresirane kandidate na upis u program osposobljavanja za
obavljanje poslova trenera/trenerice plivanja.
Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa u fondu od
274 sata redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodi
se u trajanju od 114 sati, vježbe se izvode u trajanju od 70 sati, a praktična nastava u trajanju
od 90 sati. Svi polaznici koji uspješno završe ovaj program biti će, sukladno Zakonu o
sportu, osposobljeni za obavljanje stručnih poslova u sportu.
U program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice plivanja može se upisati osoba
koja ima:
 završeno srednjoškolsko obrazovanje
 navršenih 18 godina života
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 potvrdu plivačkog saveza ili kluba o bavljenju plivačkim sportom
 specifične vještine i znanja iz plivanja koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje
i koja dokazuje kroz prijemni ispit.
Dokumenti potrebni za upis:
 ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja
 preslika osobne iskaznice
 preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili
fakultetu
 liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 potvrda plivačkog saveza ili kluba o radu u klubu ili bavljenju plivačkim sportom
 preslika potvrde o plaćanju troškova provedbe prijemnog ispita
 potpisana Izjava/privola

Prijavnicu i potrebne dokumente potrebno je poslati najkasnije do 29. listopada 2021.
godine do 23:59 sata na e-mail biljanakuzmanic2@gmail.com Svi kandidati bit će
obaviješteni o ispunjavanju uvjeta natječaja putem e-maila do 31. listopada 2021. godine, te
točnom vremenu prijemnog ispita koji će se održati 06. studenog 2021. godine.