Povratak

Članarine- upute za plaćanje

Ljubazno molimo roditelje da prilikom plaćanja članarine obavezno u opisu navedu ime i prezime djeteta, te mjesec za koji se članarina plaća.

Hvala!

 

PK JUG