Povratak

Sv.Vlaho 03.02.- NEMA TRENINGA

Obavještavamo članove da 03.02. za dan zaštitnika Grada Sv.Vlaha neće biti treninga za sve grupe.

Starije uzrasne kategorije (sen, jun, kad) po dogovoru s trenerima.