Povratak

REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA PLIVAČKOG KLUBA JUG

Predmet: Odluka o sazivanju Skupštine

Na temelju čl. 28. Statuta Izvršni odbor Plivačkog kluba Jug iz Dubrovnika saziva

REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU PLIVAČKOG KLUBA JUG

koja će se održati u hotel Leru dana 16. Studenog 2015. Godine s početkom u 12 sati.

Predloženi dnevni red:
1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
2. Izbor Skupštine i zapisničara
3. Utvrđivanje kvoruma
4. Izvješće o radu i sportskim rezultatima kluba (izlaže Borut Petrič)
5. Usvajanje financijskih i drugih izvješća (izlaže Miro Kraljević)
6. Izbor Predsjednika
7. Izbor Izvršnog odbora
8. Izbor Likvidatora
9. Usvajanje financijskog plana
10. Razno i završna riječ

Materijali za rad i odlučivanje na Skupštini mogu se razgledati u tajništvu Kluba svakim radnim danom 9-12h osam dana prije održavanja Skupštine.

U Dubrovniku, 1. Studenog 2015. godine

PK JUG
Izvršni odbor
Predsjednik

Stanko Manenica