Povratak

PRILIKOM PLAĆANJA ČLANARINE NAVESTI OIB

Molimo cijenjene roditelje da prilikom plaćanja članarine umjesto poziva na broj navedu OIB djeteta, a u opisu plaćanja ime djeteta.