Povratak

OBAVIJEST !!!!

ZBOG ODRŽAVANJA MITINGA “ZLATNI ORLANDO” TRENING GRUPE PRVE GODINE ŠKOLE PLIVANJA PREBACUJE SE SA SUBOTE(8.00h-8.45h) NA PETAK OD 16.15h-17.00h.

REKREATIVNA GRUPA NEMA TRENING U SUBOTU !!!