Povratak

Natječaj za radno mjesto trenera M/Ž

Plivački klub JUG iz Dubrovnika, Put Republike 11, objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

za radno mjesto trenera (m/ž)

 

Uvjeti:

  1. Visoka stručna sprema (profesor kineziologije), ili završena trenerska škola
  2. Radno iskustvo – jedna godina rada u obuci i treniranju plivača. Traženo radno iskustvo nije uvjet ako je kandidat postigao zapažene uspjehe u plivačkom sportu.

 

Probni rok je šest mjeseci.

 

Prijavi se prilaže:

– ovjerena preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi,

– ovjerena preslika dokaza o radnom iskustvu ili postignutim zapaženim uspjesima u plivačkom sportu,

– životopis,

– reference,

– dokaze o posjedovanju drugih sposobnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku) uslijed kojih se ostvaruje prednost.

 

Prednost ostvaruju osobe koje imaju

– Organizacijske sposobnosti,

– Vještinu vođenja i oplemenjivanja programa kluba bogate povijesti i tradicije,

– Sposobnosti izgradnje i održavanja visokih rezultata programa,

– Sposobnost jasno predstaviti viziju za uspješno ostvarenje postavljenih ciljeva (rezultata programa),

– Sposobnost prenijeti znanja,

– Sposobnost privući i zadržati djecu plivanju,

– Kreativni i inovativni pristup,

– Aktivno znanje  jednog svjetskog jezika,

– Osposobljenost za rad na osobnom računalu (World, excel),

– Vještinu komunikacije,

– Težnju stalnom stručnom usavršavanju.

 

Posao trenera obuhvaća sve dobne uzraste (od škole plivanja do seniora) organizaciju i provođenje testiranja i tradicionalni posao trenera najmanje jedne kategorije unutar raspoloživih termina u dvije smjene, izradu programa rada i rezultata, odgovornost za ispunjenje programa i zadaća Kluba.

 

Prijava dostavlja u roku od 30 dana od objave ovog natječaja na adresu Kluba s naznakom “prijava za natječaj – ne otvarati“.

Na temelju pristiglih prijava Klub može pozvati kandidate na razgovor na kojem će kandidati predstaviti sebe, svoj program i sposobnosti.

O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u pisanom obliku na adresu navedenu u životopisu.

Klub zadržava pravo nakon provedenog postupka ne odabrati nijednog kandidata odnosno poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Informacije se mogu dobiti u tajništvu Kluba ili putem telefona broj 020/357-022 svaki radni dan od 9 do 12 sati.